↑ Terug naar Over

Geschiedenis

Van een succesvolle start naar groei en nieuwe uitdagingen!

Aan de Knoppen is ontstaan dankzij het bewonersinitiatief van mw. Dini Dijkman om inwoners van Amsterdam-Zuidoost te helpen met de eerste stappen op de computer. Na een bescheiden start bleek de behoefte groot te zijn. We zijn van 5 vrijwilligers en 40 cursisten in 2010 naar 20 vrijwilligers en 224 cursisten in 2012 gegaan en groeien nog steeds. Groei brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo is de professionele ontwikkeling van de organisatie achtergebleven. Ook is er vraag onder bewoners naar nieuwe cursussen om meer computervaardigheden op te doen en zijn organisaties op zoek naar maatwerkoplossingen.

Van bewonersinitiatief naar stichting en verdere professionalisering

Om met deze uitdagingen om te gaan is in september 2012 een stichting opgericht om te komen tot een slagvaardige organisatie. De stichting is opgericht door: mw. Geeta Heera (toenmalig voorzitter), dhr. Ad Grool (toenmalig penningmeester) en mw. Bidia Rampersad (secretaris). Het bestuur heeft daarop een beleidsplan vastgesteld met daarin de volgende hoofdlijnen:

  • Professionaliseren organisatie: administratie, communicatie (intern, extern), vrijwilligers (inzet, beleid)
  • Werven middelen en versterken netwerk
  • Updaten en uitbreiden cursusaanbod inclusief maatwerk
  • Uitbreiden doelgroepen en cursuslocaties