↑ Terug naar Over

Jaarverslagen (2015; 2016; 2017; 2018)

Enkele feiten over de afgelopen jaren:

  • In 2015 heeft Stichting Aan de Knoppen 33 cursussen aangeboden aan 229 deelnemers.
  • In 2016 is er in totaal aan 312 cursisten lesgegeven, op 9 verschillende locaties.
  • In 2017 is er in totaal aan 382 cursisten lesgegeven, wederom op 9 verschillende locaties.
  • In 2018 is er in totaal aan 309 cursisten lesgegeven, op 8 verschillende locaties. Van deze 309 deelnemers waren er 271 deelnemers 50 jaar en ouder en 193 deelnemers 60 jaar en ouder. Eén deelnemer viel in de leeftijdscategorie 90 – 99 jaar.
  • Het lesmateriaal is aangepast zodat ook cursisten die laaggeletterd zijn kunnen deelnemen.
  • In het lesmateriaal zijn verschillende websites opgenomen, waardoor cursisten leren zelfstandig hun openbaar vervoer reis te plannen, te internetbankieren en gebruik te maken van diensten van de overheid en publieke voorzieningen, zoals woningnet en ziekenfonds.
  • In het lesmateriaal en in de cursussen wordt aandacht besteed aan het leggen van sociale contacten met de medecursisten en met websites die mogelijkheden bieden het aantal contacten te vergroten.
  • In 2018 is ondermeer samengewerkt met Pbazo, Multibron, Profor, Koornhorst, Anand Jyoti en de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
  • Onze cursussen zijn tot stand gekomen mede dankzij de gemeente Amsterdam, het VSB fonds en ING.

 

Hier treft u het jaarverslag van de stichting aan over het jaar 2015: Jaarverslag 2015

Hier treft u het jaarverslag van de stichting aan over het jaar 2016: Jaarverslag 2016

Hier treft u het jaarverslag van de stichting aan over het jaar 2017: Jaarverslag 2017

Hier treft u het jaarverslag van de stichting aan over het jaar 2018: Jaarverslag 2018